ΦΥΣΙΚΗ
"Πήρα την πέτρα και τη λάξευσα.
Είδα τη μορφή να βγαίνει
και τη λάτρεψα!"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΏΝ 2021

Νέα Ύλη Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021

Η Νέα Τράπεζα της Φυσικής Α΄ Λυκείου (2020)

Λύσεις Φυσικής 2020

Θέματα Φυσικής Πανελληνίων 2020

Πανελλαδικές εξετάσεις 2018

284. Ταλάντωση και μεταβλητή δύναμη.

 

Σώμα μάζας m=5Kg ισορροπεί δεμένο σε ελατήριο σταθεράς Κ=500Ν/m πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Κάποια χρονική στιγμή εξασκούμε στο σώμα μια μεταβλητή εξωτερική δύναμη που μεταβάλλεται με την απομάκρυνση x από τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου όπως φαίνεται στο σχήμα.


Όταν η απομάκρυνση γίνει x1=8cm η δύναμη παύει να ασκείται.

 α) Να υπολογίσετε την ενέργεια της ταλάντωσης

β) Πόση είναι η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή που παύει να ασκείται η δύναμη;

γ) Να δείξετε πως μόλις παύσει να ασκείται η δύναμη (τη χρονική στιγμή t0=0) το σύστημα πραγματοποιεί α.α.τ, και να γράψετε την εξίσωση x(t) της α.α.τ.

δ) Αν στην αρχή ασκηθεί στη μάζα m, μεταβλητή δύναμη της μορφής F=100(1+x) (S.I), όπου x είναι η απομάκρυνση  από την αρχική θέση ισορροπίας της μάζας m, και θεωρώντας πως η δύναμη F ασκείται διαρκώς, τότε να γράψετε την εξίσωση x(t) της καινούργιας α.α.τ, και να υπολογίσετε την ενέργεια της ταλάντωσης.

Συνοπτική λύση:  

283. Μαγνητική ροή και ρεύμα.

 

Οριζόντιο ορθογώνιο συρμάτινο πλαίσιο, αποτελείται από N=100 σπείρες και έχει συνολική ωμική αντίσταση Rολ=50Ω. Το πλαίσιο βρίσκεται μέσα σε κατακόρυφο χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο σταθερής φοράς, το οποίο είναι κάθετο στο επίπεδο του πλαισίου όπως φαίνεται στο σχήμα.

Αν η γραφική παράσταση Φ(t) της μαγνητικής ροής που διέρχεται από το πλαίσιο σε συνάρτηση με το χρόνο είναι αυτή του σχήματος, τότε:

Α) Να βρείτε την ένταση του επαγωγικού ρεύματος σε κάθε χρονικό διάστημα και να κάνετε τη γραφική παράσταση Ιεπ(t) σε συνάρτηση με το χρόνο για μια πλήρη μεταβολή της μαγνητικής ροής. Να σχεδιάσετε την πολικότητα της επαγωγικής τάσης και τη φορά του επαγωγικού ρεύματος στο πλαίσιο.

Β) Να εξηγήσετε γιατί το ρεύμα είναι εναλλασσόμενο και να υπολογίσετε την ενεργό του τιμή Ιεν. Πόσο είναι το συνολικό φορτίο (αλγεβρική τιμή) που διέρχεται μέσα από το πλαίσιο για μια πλήρη μεταβολή της Φ;

Γ) Ποια είναι η χρονική εξίσωση Β(t) της έντασης του μαγνητικού πεδίου;

 


 
Συνοπτική λύση: 

282. Δυναμική ενέργεια ελατηρίου και γραφικές παραστάσεις.

Το σώμα του σχήματος μάζας m=1 Kg είναι δεμένο στο κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ=100Ν/m και πραγματοποιεί απλή αρμονική ταλάντωση ενώ η απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας περιγράφεται από τη χρονική εξίσωση: x=0,2ημ(10t+3π/2 ) (S.I). Να γίνει η γραφική παράσταση της δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου σε συνάρτηση με το χρόνο t και σε συνάρτηση με την απομάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας του σώματος. 

ΕΝΤΡΟΠΙΑ

ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΟ σελασ

ΒΟΡΕΙΟ σελασ

ΟΛΟΓΡΑΦΙΑ

Αν μπορούσαμε αυτή την πληροφορία που υπάρχει στη φωτογραφική πλάκα να τη μεταφέρουμε "μακριά" τότε θα μπορούσαμε π.χ μέσω Skype όχι μόνο να μιλάμε με το φίλο μας που είναι στην Κίνα, αλλά και να έχουμε δίπλα μας και το ολόγραμμά του! Ολογραφικό Skype!

Βαρυτικά κύματα

hydraulic powered robot arm

this is how chains are made

"ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΗΣ"

Μια αρμονικη ταλαντωση που δεν ειναι απλη

Test Πολλαπλης επιλογης στην ΕΟΜΚ

L-C

KYMA

146. Σφαιρα σε κεκλιμενο επιπεδο και κρουση ραβδων

A.A.T και ενταση

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ "ΚΟΛΛΑ"

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΥΛΙΣΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ταλαντωση και ολισθηση

Δυναμη και ταλαντωση

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ

TEST στην Α.Α.Τ

TEST στις ηλεκτρικες ταλαντωσεις

TEST ΣΤΙΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Υλικό Φυσικής Χημείας

Αναγνωστες