ΦΥΣΙΚΗ
"Πήρα την πέτρα και τη λάξευσα.
Είδα τη μορφή να βγαίνει
και τη λάτρεψα!"

Πανελλαδικές εξετάσεις 2018

Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018.

248.Ταλάντωση 1993Σώμα μάζας m=1,5kgr εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση χωρίς τριβές και εκτός πεδίου βαρύτητας με περίοδο Τ=1sec. Τη στιγμή που το σώμα βρίσκεται στο μέσο του διαστήματος με άκρα το σημείο ισορροπίας Ο και το σημείο μέγιστης απομάκρυνσης Α και κινείται με ταχύτητα υ=1m/sec δέχεται στιγμιαία ώθηση με φορά από το Α προς το Ο. Το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται A1=0,2m όταν η ώθηση και η ταχύτητα είναι της ίδιας φοράς και A2=0,1m όταν είναι αντίθετης φοράς.
Να υπολογισθεί:
α) Η ώθηση που δέχθηκε το σώμα δηλαδή να υπολογιστεί η μεταβολή της ορμής του Δp.
β) Η περίοδος των ταλαντώσεων και στις δύο περιπτώσεις. (π2~10).

Συνοπτική λύση:


ή εδώ  


247.Σύνθεση τριών αρμονικών εξισώσεων-διακρότημα


Η εξίσωση κίνησης ενός σώματος θεωρούμε ότι προκύπτει από την επαλληλία των εξισώσεων,  x1=3ημ202t,  x2=ημ200t και x3=ημ(200t+)  που αντιστοιχούν στις εξισώσεις των απομακρύνσεων τριών αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης και ίδιας θέσης ισορροπίας. Τότε να γράψετε τη χρονική εξίσωση της περιοδικής κίνησης x(t) του σώματος.


Συνοπτική λύση: 

ή εδώ  

246. Πλάγια κρούση με τριβή


Σφαίρα Σ μάζας m=1Kg, κινείται με σταθερή ταχύτητα, μέτρου υ0=12m/s και  προσπίπτει σε οριζόντιο δάπεδο με γωνίας πρόσπτωσης φ. Η σφαίρα ανακλάται με ταχύτητα υ=10m/s ενώ η γωνία ανάκλασης είναι θ.
Αν ο χρόνος επαφής της σφαίρας με το δάπεδο είναι Δt=10-1 s, να βρείτε:
α) Αν το οριζόντιο δάπεδο είναι λείο και
β) τη δύναμη που δέχτηκε η σφαίρα κατά την κρούση. Η σφαίρα εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση.
Δίνεται ημφ=0,6 και ημθ=0,8.

ΕΝΤΡΟΠΙΑ

ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΟ σελασ

ΒΟΡΕΙΟ σελασ

ΟΛΟΓΡΑΦΙΑ

Αν μπορούσαμε αυτή την πληροφορία που υπάρχει στη φωτογραφική πλάκα να τη μεταφέρουμε "μακριά" τότε θα μπορούσαμε π.χ μέσω Skype όχι μόνο να μιλάμε με το φίλο μας που είναι στην Κίνα, αλλά και να έχουμε δίπλα μας και το ολόγραμμά του! Ολογραφικό Skype!

Βαρυτικά κύματα

hydraulic powered robot arm

this is how chains are made

"ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΗΣ"

Μια αρμονικη ταλαντωση που δεν ειναι απλη

Test Πολλαπλης επιλογης στην ΕΟΜΚ

L-C

KYMA

146. Σφαιρα σε κεκλιμενο επιπεδο και κρουση ραβδων

A.A.T και ενταση

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ "ΚΟΛΛΑ"

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΥΛΙΣΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ταλαντωση και ολισθηση

Δυναμη και ταλαντωση

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ

TEST στην Α.Α.Τ

TEST στις ηλεκτρικες ταλαντωσεις

TEST ΣΤΙΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Υλικό Φυσικής Χημείας

Αναγνωστες