ΦΥΣΙΚΗ
"Πήρα την πέτρα και τη λάξευσα
είδα τη μορφή να βγαίνει
και τη λάτρεψα!"

Πανελλαδικές εξετάσεις 2018

Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018.

243. Ισορροπία και μετά σύνθετη κίνηση


Στερεός κύλινδρος μάζας m=4Kg και ακτίνας R=0,2m ισορροπεί σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ με ημφ=0,6 και συνφ=0,8 δεμένος με νήμα όπως φαίνεται στο σχήμα. Τότε:
α) Να υπολογιστεί η τάση του νήματος και η συνολική δύναμη που δέχεται ο κύλινδρος από το κεκλιμένο επίπεδο.
β) Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα. Τότε ο κύλινδρος αρχίζει να κατέρχεται υπό την επίδραση του βάρους του. Τι είδους κίνηση πραγματοποιεί ο κύλινδρος πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο;
Δίνεται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης που τον θεωρούμε ίσο με το συντελεστή στατικής τριβής με τις επιφάνειες μ=0,2 και ακόμη Ι=×m×R2  και g=10m/s2.

Συνοπτική λύση:

ή εδώ 

242. Ταλάντωση και ιξώδες


Σώμα μάζας m=2Kg και εμβαδού βάσης S=10-2m2 είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ=50Ν/m και αρχικά ισορροπεί σε οριζόντιο δάπεδο. Ανάμεσα στο σώμα και στο δάπεδο υπάρχει στρώμα λιπαντικού πάχους L=3mm, το οποίο συμπεριφέρεται ως νευτώνειο ρευστό. Εκτρέπουμε το σώμα από τη θέση ισορροπίας του μέγιστα κατά Α0=20cm και το αφήνουμε ελεύθερο. Στο σώμα σε όλη τη διάρκεια της κίνησης εξασκείται η δύναμη της εσωτερικής τριβής (ιξώδες) ανάμεσα σε αυτό και το λιπαντικό. Αν ο χρόνος για να γίνει το πλάτος της ταλάντωσης Α= είναι Δt=ln16 s, τότε:
α) Να γράψετε τη σχέση που δείχνει τη μεταβολή του πλάτους της ταλάντωσης σε συνάρτηση με το χρόνο.

β) Να υπολογιστεί ο συντελεστής ιξώδους του λιπαντικού.

γ) Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης   ιξώδους στον παραπάνω χρόνο.

δ) Αν κάποια χρονική στιγμή (t=π/15s) η απομάκρυνση του σώματος είναι x=9,5cm και η ταχύτητά του είναι υ=-0,8m/s, τότε να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος εκείνη τη στιγμή καθώς και το ρυθμό «απώλειας» ενέργειας. Πόση είναι τότε η «απώλεια» ενέργειας; Να υπολογιστούν επίσης οι ρυθμοί , .

Μια επόμενη χρονική στιγμή που τη θεωρούμε ως αρχή των χρόνων (t0=0) , που το σώμα περνάει από τη θέση ισορροπίας (x=0) κινούμενο κατά τη θετική φορά (υ>0), εξασκούμε κατάλληλη εξωτερική δύναμη και το σώμα πραγματοποιεί πλέον εξαναγκασμένη αρμονική ταλάντωση με πλάτος ίσο με το Α0. Αν η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του σώματος είναι υmax=1m/s τότε:

ε) Να γράψετε την εξίσωση της εξωτερικής δύναμης Fεξ σε συνάρτηση με το χρόνο, καθώς και τη χρονική εξίσωση της συνισταμένης δύναμης ΣF.

στ) Αν η εξωτερική συχνότητα του διεγέρτη γίνει ω=4 rad/s, οπότε το πλάτος της εξαναγκασμένης αρμονικής ταλάντωσης γίνεται Α΄=5,4cm για σταθερή μέγιστη εξωτερική δύναμη F0, ποιες γίνονται τότε οι εξισώσεις Fεξ(t) και ΣF(t); Θεωρείστε για την εξαναγκασμένη αρμονική ταλάντωση αρχική φάση μηδέν.


 Συνοπτική λύση:

ή εδώ 

241. Κύλιση με ολίσθηση (κατά την άνοδο σε πλάγιο επίπεδο)


Σφαίρα μάζας m=7Kg και ακτίνας R=0,2m αρχικά κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο με υ0=8m/s. Κάποια στιγμή (t=0), φτάνει στη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ με ημφ=0,8 και συνφ=0,6 και αρχίζει να ανέρχεται σε αυτό. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης που τον θεωρούμε ίσο με το συντελεστή στατικής τριβής μεταξύ της σφαίρας και του κεκλιμένου επιπέδου είναι μ= τότε:
α) Τι είδους κίνηση θα κάνει η σφαίρα στο κεκλιμένο επίπεδο;

β) Σε πόσο χρόνο θα ισχύει υcm=0,72υγρ, όπου υcm είναι η ταχύτητα του κέντρου μάζας της σφαίρας και υγρ είναι η γραμμική ταχύτητα των σημείων της περιφέρειάς της;

γ) Να υπολογιστεί το έργο της τριβής ολίσθησης κατά την κίνηση της σφαίρας στο κεκλιμένο επίπεδο για τον παραπάνω χρόνο.

δ) Να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας και ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της σφαίρας την παραπάνω χρονική στιγμή.
Δίνεται για τη σφαίρα και για άξονα περιστροφής που περνάει από το κέντρο μάζας της Ι=×m×R2  =∙7∙0,04=0,112 Κgm2 και g=10m/s2.

Συνοπτική λύση:

ή εδώ 

ΕΝΤΡΟΠΙΑ

ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΟ σελασ

ΒΟΡΕΙΟ σελασ

ΟΛΟΓΡΑΦΙΑ

Αν μπορούσαμε αυτή την πληροφορία που υπάρχει στη φωτογραφική πλάκα να τη μεταφέρουμε "μακριά" τότε θα μπορούσαμε π.χ μέσω Skype όχι μόνο να μιλάμε με το φίλο μας που είναι στην Κίνα, αλλά και να έχουμε δίπλα μας και το ολόγραμμά του! Ολογραφικό Skype!

Βαρυτικά κύματα

hydraulic powered robot arm

this is how chains are made

"ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΗΣ"

Μια αρμονικη ταλαντωση που δεν ειναι απλη

Test Πολλαπλης επιλογης στην ΕΟΜΚ

L-C

KYMA

146. Σφαιρα σε κεκλιμενο επιπεδο και κρουση ραβδων

A.A.T και ενταση

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ "ΚΟΛΛΑ"

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΥΛΙΣΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ταλαντωση και ολισθηση

Δυναμη και ταλαντωση

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ

TEST στην Α.Α.Τ

TEST στις ηλεκτρικες ταλαντωσεις

TEST ΣΤΙΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Υλικό Φυσικής Χημείας

Αναγνωστες