ΦΥΣΙΚΗ

231. Μπερνουλιές

 Ένας οριζόντιος σωλήνας διατομής Α, διακλαδίζεται σε δυο άλλους σωλήνες μικρότερης διατομής Α1 και Α2 με Α1≠Α2.

α) Να συγκρίνετε τις ταχύτητες υ1 και υ2 αν γνωρίζουμε ότι στα άκρα των μικρότερων σωλήνων η πίεση είναι η ατμοσφαιρική.
β) Αν ισχύει Α=2(Α12) και ότι υ=2m/s, Ρατμ=105 Ν/m2 και ρν=103Kg/m3 να υπολογίσετε την ΡΚ.
 
Συνοπτική λύση:


230. «Ανάποδος» Torricelli

Το κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος έχει εμβαδό διατομής Α=8cm2 και περιέχει νερό μέχρι ύψους H=0,2m που το θεωρούμε σταθερό. Στην κάτω βάση του δοχείου υπάρχει εφαρμοστό έμβολο μάζας m=400g. Ασκούμε στο έμβολο κατακόρυφη δύναμη μέτρου F=20N με φορά προς τα πάνω όπως φαίνεται στο σχήμα. Σε απόσταση h=12,2 cm από την πάνω βάση του δοχείου ανοίγουμε μια οπή εμβαδού σ<<Α. Να υπολογιστεί η ταχύτητα εκροής του νερού. Δίνονται για τις πράξεις ρν=1000 Kg/m3 , Pατμ=105 Pa και g=10 m/s2.

Συνοπτική λύση:

229. Δοχεία και πιέσεις1. Το δοχείο του σχήματος, συγκρατείται σε οριζόντια θέση, ενώ περιέχει νερό που θεωρείται ιδανικό και ασυμπίεστο υγρό, πυκνότητας ρ=1.000kg/m3. Το δοχείο κλείνεται δε με έμβολο βάρους w=4Ν, στο οποίο ασκούμε, με το άλλο μας  χέρι, μια οριζόντια δύναμη, όπως στο σχήμα, μέτρου F=20Ν. Η εγκάρσια διατομή του δοχείου είναι Α=8cm2 και το μήκος της στήλης του νερού είναι h=20cm.
Να υπολογιστεί η πίεση στο σημείο Β του υγρού, που βρίσκεται σε επαφή με το έμβολο, καθώς και η πίεση στο σημείο Γ.
Δίνεται Ρατ=105Ν/m2 και g=10m/s2.

Συνοπτική λύση:

ΕΝΤΡΟΠΙΑ

ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΟ σελασ

ΒΟΡΕΙΟ σελασ

ΟΛΟΓΡΑΦΙΑ

Αν μπορούσαμε αυτή την πληροφορία που υπάρχει στη φωτογραφική πλάκα να τη μεταφέρουμε "μακριά" τότε θα μπορούσαμε π.χ μέσω Skype όχι μόνο να μιλάμε με το φίλο μας που είναι στην Κίνα, αλλά και να έχουμε δίπλα μας και το ολόγραμμά του! Ολογραφικό Skype!

Βαρυτικά κύματα

"ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΗΣ"

Μια αρμονικη ταλαντωση που δεν ειναι απλη

Test Πολλαπλης επιλογης στην ΕΟΜΚ

L-C

KYMA

146. Σφαιρα σε κεκλιμενο επιπεδο και κρουση ραβδων

A.A.T και ενταση

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ "ΚΟΛΛΑ"

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΥΛΙΣΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ταλαντωση και ολισθηση

Δυναμη και ταλαντωση

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ

TEST στην Α.Α.Τ

TEST στις ηλεκτρικες ταλαντωσεις

TEST ΣΤΙΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Υλικό Φυσικής Χημείας

Αναγνωστες