ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017


Σέρρες: Πρωτιά για το 2ο ΓΕΛ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (31/08/2016)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2017

Oδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων ΦΕ στο Λύκειο 2016-17

Θέματα Xημείας προσανατολισμού 2016

Θέματα Φυσικής προσανατολισμού 2016

Θέματα Φυσικής Θετικής- Τεχνολογικής κατεύθυνσης 2016

Θέματα Μαθηματικών προσανατολισμού 2016

Θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας 2016

Τα μηχανογραφικά δελτία του 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016

Ο Νέος τρόπος υπολογισμού των μορίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (2015-2016)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-16

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-16

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-16

Εξεταστέα - διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016

Ύλη Φυσικής - Χημείας Γ΄ Λυκείου 2015-16

Το πρόγραμμα σπουδών Χημείας Γ΄ Λυκείου 2015-16

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-16 που αποσύρθηκε

Λύσεις Γ΄ θέματος στη Φυσική του 2014Λύσεις Γ΄ θέματος στη Φυσική του 2014

Θέμα Γ
Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές Π1 και Π2 δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ = 5 m/s. Μικρό κομμάτι φελλού βρίσκεται σε κάποιο σημείο Σ της επιφάνειας πλησιέστερα στην πηγή Π2. Η απομάκρυνση του σημείου Σ από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με τον χρόνο περιγράφεται από τη γραφική παράσταση του σχήματος. Οι πηγές αρχίζουν να ταλαντώνονται τη χρονική στιγμή t = 0 και εκτελούν ταλαντώσεις της μορφής y = Α∙ημωt .
C1.       Να βρείτε τις αποστάσεις  r1 και  r2 του σημείου Σ από τις πηγές Π1 και Π2, αντίστοιχα.
Μονάδες 6
C2.       Να γράψετε τη σχέση που δίνει την απομάκρυνση του φελλού από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με τον χρόνο, για t ≥ 0.
 Μονάδες 6
C3.       Ποιο είναι το μέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης του φελλού κάποια χρονική στιγμή t1, κατά την οποία η απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας του είναι y1=5 ρίζα3⋅10−3m ;
Μονάδες 6
C4.       Έστω Κ1 η μέγιστη κινητική ενέργεια του φελλού μετά τη συμβολή. Αλλάζουμε τη συχνότητα των ταλαντώσεων των πηγών Π1 και Π2 έτσι ώστε η συχνότητά τους να είναι ίση με τα  της αρχικής τους συχνότητας. Αν μετά τη νέα συμβολή η μέγιστη κινητική ενέργεια του φελλού είναι Κ2, να βρεθεί ο λόγος Κ1/Κ2 .
Μονάδες 7


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΝΤΡΟΠΙΑ

ΒΟΡΕΙΟ σελασ

ΒΟΡΕΙΟ σελασ

ΟΛΟΓΡΑΦΙΑ

Αν μπορούσαμε αυτή την πληροφορία που υπάρχει στη φωτογραφική πλάκα να τη μεταφέρουμε "μακριά" τότε θα μπορούσαμε π.χ μέσω Skype όχι μόνο να μιλάμε με το φίλο μας που είναι στην Κίνα, αλλά και να έχουμε δίπλα μας και το ολόγραμμά του! Ολογραφικό Skype!

"ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΗΣ"

Μια αρμονικη ταλαντωση που δεν ειναι απλη

Test Πολλαπλης επιλογης στην ΕΟΜΚ

L-C

KYMA

146. Σφαιρα σε κεκλιμενο επιπεδο και κρουση ραβδων

A.A.T και ενταση

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ "ΚΟΛΛΑ"

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΥΛΙΣΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ταλαντωση και ολισθηση

Δυναμη και ταλαντωση

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ

TEST στην Α.Α.Τ

TEST στις ηλεκτρικες ταλαντωσεις

TEST ΣΤΙΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Υλικό Φυσικής Χημείας

Αναγνωστες